Jan-Willem is een gedreven en resultaatgerichte manager die medewerkers inspireert en motiveert om met plezier de werkzaamheden uit te voeren en verbeteringen te bewerkstelligen. Hij overziet de grote lijnen en trends én kan afdalen naar de inhoud om zaken te operationaliseren.

Het werkterrein van Jan-Willem is de publieke sector en zijn kennis en ervaring omvat regie, sourcing, informatiemanagement, architectuur, ICT en facilitair management. Hij komt het best tot zijn recht als zowel de harde als zachte aspecten van veranderingen moeten bestendigen. Jan-Willem is als hoofd informatiemanagement in dienst bij de Universiteit Leiden. Zijn persoonlijke motto is hard werken en plezier maken!

 

Kort CV

Functies
- Hoofd informatiemanagement Universiteit Leiden 
- Regievoerder voor de generieke ICT van het Rijk
- Projectleider tactische regie Rijk
- Adviseur harde en zachte aspecten van Het Nieuwe Werken
- Projectmanager organisatie & beheer
- Clustermanager sourcing (regiefunctie)
- Clustercoordinator architectuur en projectmanagement
- Interim hoofd Strategisch Beheer Organisatie (SBO-ICM)
- Senior IT- architect
- Productmanager
- Adviseur

Organisaties en opdrachtgevers
- Universiteit Leiden
- Ministerie van Binnenlandse Zaken
- Programmadirectie Nieuwe Huisvesting
- Ministerie van VROM

Opleiding
- Technische Bedrijfskunde (certificaat)
- Master Informatie technologie (diploma)
- HTS Computer Techniek (diploma)

Nevenactiviteiten
- Gastdocent bij de Hogeschool van Amsterdam en de Hogeschool Utrecht op het gebied van regie, sourcing en opdrachtgeverschap

Neem contact op voor het complete CV van Jan-Willem